BoostVC Portfolio

Currencies of BoostVC Portfolio

Rank Name
1.
Bitcoin Bitcoin BTC
2.
Ethereum Ethereum ETH
303.
Aragon Aragon ANT
1249.
38.
Filecoin Filecoin FIL